Serwisy Medforum

Wiadomości

Aktualizacja wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności

Opublikowano: 2024-04-10 00:00:00
W Dzienniku Urzedowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra...

ZSMOPL z rozszerzoną funkcjonalnością

Opublikowano: 2024-04-10 00:00:00
Jak czytamy na stronie GIF, od marca 2024 r. udostępniona została...

Antykoncepcja awaryjna dostępna bez recepty - projekt programu

Opublikowano: 2024-04-04 00:00:00
Projekt zakłada przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, który...

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego został uruchomiony

Opublikowano: 2024-04-03 00:00:00
Ustawa o niektórych zawodach medycznych wprowadza m.in. Centralny...

Komunikat w sprawie istotnych interakcji lekowych

Opublikowano: 2024-04-03 00:00:00
Komunikat pt.: "Paxlovid (nirmatrelwir + rytonawir), 150 mg + 100 mg...

Nie będzie kar dla aptek za błędne wyliczenie ilości leku do wydania?

Opublikowano: 2024-03-28 00:00:00
Projekt zakłada, iż nie będą nakładane kary za nieprawidłowy sposób...

Recepty roczne - okres przejściowy wydłużony

Opublikowano: 2024-03-27 00:00:00
Od 1 marca 2024 r. funkcjonuje system, który oblicza ilość leku,...

Więcej uprawnień dla ratowników medycznych

Opublikowano: 2024-03-20 00:00:00
W załączniku nr 1 rozporządzenia, które wymienia medyczne czynności...

Brak wyznaczenia apteki dyżurującej może być niezgodny z prawem

Opublikowano: 2024-03-20 00:00:00
Stanowisko z dnia 13 marca 2024 r. odwołuje się do przepisów...

Leki przeterminowane w aptece

Opublikowano: 2024-03-14 00:00:00
Pod koniec lutego br. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie...

Pacjenci zapłacą mniej za polskie leki

Opublikowano: 2024-03-14 00:00:00
Nowe terapie, które zostały objęte refundacją, to aż 7 terapii...

Projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne

Opublikowano: 2024-03-06 00:00:00
Dnia 26 marca 2024 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o...

Zmiany w wystawianiu i realizacji e-recept rocznych i okres przejściowy

Opublikowano: 2024-03-06 00:00:00
Jak poinformowano w komunikacie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2024...

Wykaz czynności zawodowych technika farmaceutycznego

Opublikowano: 2024-02-28 00:00:00
Dnia 26 marca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r....

Komunikat w sprawie realizacji recept rocznych od 1 marca 2024 r.

Opublikowano: 2024-02-28 00:00:00
1 marca 2024 r. wejdzie w życie przepis art. 96a ust. 7ab ustawy –...

Kodeks Etyki Farmaceuty Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano: 2024-02-28 00:00:00
W Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Izby Aptekarskiej opublikowano...

Od 2 marca 2024 r. nowa taksa laborum

Opublikowano: 2024-02-22 00:00:00
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające...

Informacja o produktach zawierających pseudoefedrynę

Opublikowano: 2024-02-14 00:00:00
W komunikacie czytamy, iż podczas stosowania leków zawierających...

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

Opublikowano: 2024-02-07 00:00:00
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie...

Aktualny wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano: 2024-02-07 00:00:00
Na dzień 12 lutego 2024 r. ustala się wykaz produktów leczniczych,...