Serwisy Medforum

Rada naukowa - Edukacja Farmaceutyczna

Rada Naukowa programu edukacyjnego edukacjafarmaceutyczna.pl

 • Prof.dr hab.n.med. Irena Krupka-Matuszczyk - przewodnicząca
  specjalista psychiatra
  kierownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach
  konsultant województwa śląskiego ds. psychiatrii.
 • Prof.dr hab.hum. Alina Borkowska
  specjalista psycholog kliniczny
  kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu
 • Prof.dr hab.n.med. Andrzej Czernikiewicz
  specjalista psychiatra
  kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  wykładowca psychiatrii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • Dr hab.n.med. Dominika Dudek
  specjalista psychiatra
  Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie
 • Prof.dr hab.n.med. Joanna Twarowska-Hauser
  specjalista psychiatra
  kierownik Pracowni Genetyki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu
 • Dr hab.n.med. Janusz Heitzman
  specjalista psychiatra
  kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
 • Prof.dr hab.n.med. Robert Hese
  specjalista psychiatra
  Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii SUM w Tarnowskich Górach
 • Dr hab.n.med. Małgorzata Janas-Kozik
  specjalista pediatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
  Klinika Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach
  ordynator Oddziału Psychiatrii Rozwojowej Centrum Pediatrii w Sosnowcu
  konsultant województwa śląskiego ds. psychiatria dzieci i młodzieży
 • Prof. dr hab. n med. Bartosz Łoza
  specjalista psychiatra
  Kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 • Dr n.med. Krzysztof Krysta
  specjalista psychiatra
  Klinika Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach
 • Dr n.med. Maciej Matuszczyk
  specjalista psychiatra
  dyrektor medyczny Medforum Sp. z o.o.
 • Prof.dr hab.n.med. Jolanta Rabe–Jabłońska
  specjalista psychiatra
  kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  oraz Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
  konsultant województwa łódzkiego ds. psychiatrii.
 • Prof.dr hab.n.med. Jerzy Samochowiec
  specjalista psychiatra
  kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PAM w Szczecinie
  konsultant województwa zachodniopomorskiego ds. psychiatrii.
 • Dr hab. n. med Maria Załuska
  specjalista psychiatra
  kierownik IV Kliniki Psychiatrii IPIN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie