Serwisy Medforum

Edukacja Farmaceutyczna polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu szkoleniowego EdukacjaFarmaceutyczna.pl

Właścicielem serwisów EdukacjaFarmaceutyczna.pl jest firma Medforum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Brynowskiej 70, kod pocztowy 40-584, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000269937 o kapitale zakładowym 50 000 złotych.

 

Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzu rejestracyjnym jak również inne zebrane dane (adresy e-mail), firma Medforum przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonym przez Użytkownika serwisów EdukacjaFarmaceutyczna.pl oraz z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) każdej osobie, która przekazała nam swoje dane lub zapisała się do Newslettera zapewniamy ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Medforum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych farmaceuty (np.: numer prawa wykonywania zawodu, skan dyplomu) oraz usunięcia konta użytkownika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

Po nawiązaniu kontaktu z klientem w celu zamówienia usługi lub produktu, możemy prosić o podanie dodatkowych danych, które będą wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych. Ich przekazanie do odpowiednich organów może odbyć się tylko i wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.

 

Osoby zapisujące się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

Serwisy WWW Medforum używają plików cookies do agregowania danych statystycznych, serwowania treści zgodnych z zainteresowaniem użytkownika, publikacji reklam. Pliki cookies wymagane są także do właściwego działania niektórych elementów serwisów. 

Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie informacje zawarte w serwisie mogą być dla Państwa interesujące, jednocześnie które kampanie reklamowe są efektywne. Mając w/w dane, możemy stwierdzić jaka grupa użytkowników odwiedza nasz serwis internetowy lub jest odbiorcą danej kampanii. 
Poprzez ustawienia w przeglądarce internetowej, mają Państwo możliwość kontroli plików cookies, jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą mieć wpływ na działania serwisów Medforum. Pliki cookies mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu także przez współpracujące z Medforum firmy zewnętrzne.

 

Medforum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian, modyfikacji i/lub wycofania zawartości witryny oraz dostępu do niej bez uprzedzenia.

 

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2013 r.