EdukacjaFarmaceutyczna.pl – baza wiedzy medycznej dla farmaceutów

Metadon w uzaleznieniu od opiatów

W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na 20 000–40 000 osób...

Arykuł ukazał się w: Wiadomosci Psychiatryczne, nr 1, 2002 Urban & Partner WrocławMetadon w uzaleznieniu od opiatów Methadone in opioid defendence Grzegorz Grzegorzak Poradnia Uzależnień od Substancji ...

Pełna treść dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.